Johanna Rotko: Living Images

13 Aug — 13 Sep 2020

Location: SOLU

Johanna Rotko: Living Images
13.8.–13.9.2020
SOLU Space, Luotsikatu 13, Helsinki
Open from Wed–Sat 12–16h or via appointment 

** The exhibition has been re-opened after being closed last spring due to the pandemic. Click here to read our guidelines for a safe SOLU visit. Welcome! **

Visual artist Johanna Rotko works with living materials, mainly different yeasts. The Living Images exhibition consists of yeastograms - images made with living yeast cells - photographs taken between 2014–2020, and a video of the artist's working processes.

Yeastograms are formed by cultivating yeast on a biological growth media to create images out of conventional photographs. Raster images printed on film are exposed with Ultraviolet LED lamps onto cultivated yeast in petri dishes. After approximately 48h, the yeast cells exposed to UV are killed or injured and the ones sheltered by the black parts survive, and the yeasts form the image on the growth medium.

After the exposure Rotko photographs the different states of growth and change as the images get covered by molds and other species. From this archive of photos Rotko then selects works for her exhibitions. The yeastograms themselves are biodegradable and they return to the nature's cycle as biowaste.

The main themes of Living Images are one's own relationship with nature and how nature is affected by human actions. Rotko's work presents a biocentric worldview, which does not place people above nature. It raises concerns about the state of the world and complex issues such as the loss of biodiversity. 

Bioart is inevitably based on manipulation of living materials but Rotko interferes the yeastogram processes as little as possible to let her works emerge from what grows in and around the petri dishes.

Johanna Rotko is a visual artist working with living materials, mainly different yeasts. She was first introduced to yeastograms in 2013 during a workshop organized by artist collective Pavillon_35 and the Bioart Society, and has been working with yeast images since then. In her works Rotko explores the themes of transiency, material loss, change and time. She currently focuses on different yeast species, biological colours and the many purposes of yeast. Rotko's works have been exhibited in Mänttä, Dublin, Oulu, Corwallis, Helsinki, Kotka, Dortmund, Tokyo and Paris.

www.hiivagrammi.fi
www.johannarotko.com  
instagram.com/yeastograms

- -
 

Johanna Rotko: Eläviä kuvia
13.8.–13.9.2020
SOLU-tila, Luotsikatu 13, Helsinki
Avoinna ke–la klo 12–16 tai sopimuksen mukaan

** Keväällä koronapandemian vuoksi suljettu näyttely on nyt avattu uudelleen. Lue tästä ohjemme turvalliseen näyttelyvierailuun. Lämpimästi tervetuloa! **

Eläviä kuvia -näyttely esittelee Johanna Rotkon kokeellista taiteellista työskentelyä, joka perustuu hiivagrammitekniikkaan. Esillä on hiivagrammeja eli kuvia, joita Rotko on tehnyt elävien hiivasolujen avulla, valokuvia hiivagrammeista vuosilta 2014–2020 sekä taiteilijan työskentelyprosesseja esittelevä video. 

Hiivagrammit syntyvät kun Rotko viljelee erilaisia hiivalajeja mikrobiologiassa käytettäville elatusalustoille ja valottaa niille UV-lampun avulla rasterikuvia, jotka esittävät pääasiassa ihmisten kasvoja. Kuvat muodostuvat kahden vuorokauden mittaisen valotusprosessin aikana: filmille tulostetun rasterikuvan mustat osat suojelevat hiivasoluja kun taas niissä kohdissa, jotka UV-valo läpäisee, solut kuolevat tai vahingoittuvat. 

Valotuksen jälkeen Rotko siirtyy tarkkailijan rooliin tallentamaan kamerallaan prosesseja, joissa kasvokuvat peittyvät homeista ja muista olioista. Kameran avulla hiivagrammien yksilöllinen elämä tallentuu digitaalisiksi tiedostoiksi, ja tästä hiivakuva-arkistosta Rotko vedostaa kuvia näyttelyihin. Itse hiivakuvat palautuvat biojätekäsittelyn kautta luonnon kiertokulkuun. 

Hiivagrammitaiteessaan Rotko tarkastelee omaa luontosuhdettaan sekä tekojensa ympäristövaikutuksia. Hänen maailmankuvansa on biosentrinen; kaikilla  elävillä olennoilla on todellista arvoa, eikä ihminen ole muiden lajien yläpuolella. Elollista ainetta hyödyntävä taide perustuu väistämättä elävän aineksen manipulointiin, mutta Rotko haluaa vaikuttaa hiivagrammeihinsa niin vähän kuin mahdollista ja antaa teostensa syntyä siitä, mitä elatusalustoissa itsessään tai niiden ympäristössä kasvaa.

Johanna Rotko on kuvataiteilija, joka tekee kuvia elävän materiaalin, pääasiassa hiivan, avulla. Kokeilevat työmenetelmänsä Rotko on lainannut biotieteiltä. Hän tutustui hiivagrammitekniikkaan Biotaiteen seuran ja Pavillon_35-taiteilijakollektiivin järjestämässä työpajassa vuonna 2013 ja on työskennellyt hiivakuvien parissa siitä lähtien. Rotko käsittelee töissään katoavaisuutta, aineen häviämistä, muutosta ja aikaa biotaiteen ja valokuvauksen keinoin. Hän on keskittynyt tutkimaan eri värisiä hiivalajeja, biologisia väriaineita sekä hiivan paikkaa ja tehtäviä maailmankaikkeudessa. Rotkon töitä on ollut esillä Mäntässä, Dublinissa, Oulussa, Corvallisissa, Helsingissä, Kotkassa, Dortmundissa, Tokiossa ja Pariisissa.

www.hiivagrammi.fi
www.johannarotko.com
instagram.com/yeastograms

- -

Image: Johanna Rotko, Wild Yeastogram. The yeast was isolated near the city of Gothenburg and this is a wild buddy of bakers yeast. Research result from 2018, image printed in 2019.

Kuva: Johanna Rotko, Villihiivagrammi. Hiiva on peräisin Göteborgin läheisyydestä ja kyseessä on leivinhiivan villi lajitoveri. Tutkimustulos vuodelta 2018, kuva tulostettu vuonna 2019.