SOLU ongoing

Christina Stadlbauer: Narratives of Imperfection
posted by Johanna Salmela on 13 October 2019

Christina Stadlbauer: Narratives of Imperfection
November 8–30, 2019
SOLU Space, Luotsikatu 13
WED 12–17h | THU 12–19h | FRI 12–17h | SAT-SUN 12–16h 

[Suomenkielinen teksti alla]

Welcome to the exhibition opening on Thursday, November 7 from 17–19h!

As part of her art practice Christina Stadlbauer explores breakage and repair, proposing new views on cracks, faults and the impossibility of perfection. The works in the exhibition reflect Stadlbauer's ongoing research with Kin Tsugi. This traditional Japanese technique was developed to repair broken ceramics with urushi lacquer and gold or silver, the underlying principle being that everything is impermanent. Starting from this concept, Stadlbauer proposes the repairing of objects through healing rather than glueing, and thereby questions our habitual tendencies of how we assign value to materials. 

The exhibition includes rituals, explorations with microbiological life forms and observations in the wake of an earthquake.

Click here to browse the exhibition catalogue

Events during the exhibition:

Kin Tsugi gestures (durational performances)
on Fridays, November 8, 15, 22 & 29 from 12–17h 
on Sundays, November 17 & 24 from 12–16h

Finissage
on Saturday, November 30 from 15–17h

- -

Christina Stadlbauer: Narratives of Imperfection
8.–30.11.2019
SOLU-tila, Luotsikatu 13
KE 12–17 | TO 12–19 | PE 12–17 | LA–SU 12–16

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 7.11. klo 17–19!

Osana taiteellista työskentelyään Christina Stadlbauer tutkii murtumia ja korjaamista ehdottaen uusia tapoja katsoa halkeamia, vikoja ja virheettömyyden mahdottomuutta. Narratives of Imperfection -näyttelyn työt heijastelevat Stadlbauerin meneillään olevaa tutkimusta kintsugin parissa. Kintsugi on perinteinen japanilainen käsityötekniikka, jonka avulla särkynyttä keramiikkaa korjataan kasviperäisellä urushilla eli japaninlakalla sekä kullalla tai hopealla, ja joka perustana on ajatus kaiken väliaikaisuudesta. Tähän periaatteeseen nojaten Stadlbauer ehdottaa esineiden korjaamista parantamalla – ei liimaamalla – ja kyseenalaistaa totutut tapamme antaa arvoa materiaaleille.

Näyttely koostuu rituaaleista, mikrobiologisten elämänmuotojen tutkimisesta sekä maanjäristyksen jälkeisistä havainnoista. 

Lue näyttelykatalogi täällä

Tapahtumia näyttelyn aikana:

Kin Tsugi gestures (kestollinen esitys)
perjantaisin 8., 15., 22. ja 29. marraskuuta klo 12–17
sunnuntaisin 17. ja 24. marraskuuta klo 12–16

Finissage
Lauantaina 30.11. klo 15–17