Bioart Society is looking for a Managing Director
posted by Milla Millasnoore on 19 June 2024

[in English below]


Haemme vakituista toiminnanjohtajaa aloittamaan lokakuussa tai sopimuksen mukaan. Tarjoamme monipuolisen roolin arvostetun ja laajasti verkostoituneen kansainvälisen yhdistyksen johdossa. Toiminnanjohtajana työskentelet laajassa taiteen ja tieteen, nykytaiteen, tieteen ja teknologian sekä ympäristöhumanismin ammattilaisten verkostossa. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen näkymän kansainväliseen taidemaailmaan.

Etsimme ammattilaista, joka on kiinnostunut kehittämään yhdistyksen toimintaa strategisesti pitkällä aikavälillä yhdistyksen arvojen mukaisesti. Tulevien vuosien tavoitteisiin kuuluu yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen SOLU-tila-projektitilassamme Helsingissä, uusien kansainvälisten projektien suunnittelu ja yhdistyksen talouden vahvistaminen. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä taiteellisen johtajan kanssa yhdistäen operatiivisen johtamisen taiteelliseen visioon ja sinua tukee sitoutunut hallitus ja asiantunteva työyhteisö.


 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • Kiinnostusta edistää nykytaiteen – erityisesti taidetta ja tiedettä yhdistelevän kentän – asemaa

 • Aiempaa kokemusta taidehallinnosta (ml. varainhankinta, budjetointi ja taloushallinto sekä raportointi ja arviointi)

 • Vastuullista ja aloitteellista johtajuutta ja kokemusta tiimin johtamisesta

 • Kokemusta taiteen tai tapahtumien tuotannosta

 • Yhteistyökykyisyyttä ja käytännönläheistä otetta yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen

 • Kykyä rakentaa kumppanuuksia ja verkostoitua paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

 • Erinomaista suullista ja kirjallista englannin sekä suomen ja/tai ruotsin osaamista (Biotaiteen seuran työkieli on englanti)

 • Ihmisten kanssa työskentelystä nauttimista


 

Arvostamme myös

 • Kokemusta ja tietämystä Pohjoismaisista ja EU-rahoitusohjelmista

 • Taidetta ja tiedettä yhdistelevän kentän tuntemusta ja ymmärrystä

 • Kokemusta korkeatasoisista rahoitushakemuksista

 • HR-kokemusta

 • Teknisen ja käytännön tuotannon ymmärrystä


 

Mitä tarjoamme

Tehtävän työaika on 80% (4 täyttä päivää viikossa). Mahdollisuus työskennellä 50% työajalla ensimmäiset kaksi kuukautta. Työsuhde alkaa aikaisintaan lokakuussa. Työajat ovat joustavat. Työ sisältää toisinaan ilta- ja viikonlopputöitä sekä satunnaisia työmatkoja. Palkka on 2900 euroa (brutto/kk, perustuen kokoaikaiseen 3625€ palkkaan). Tehtävä on vakituinen, koeaika on 3 kuukautta.

Biotaiteen seura tarjoaa ammattimaisen ja välittävän työympäristön sekä inspiroivan, avoimen ja sitoutuneen yhteisön ja verkoston paikallisia ja kansainvälisiä kumppaneita.


 

Kuinka hakea

Lähetä hakemuksesi englanniksi sähköpostitse osoitteeseen yvonne.billimore@bioartsociety.fi viimeistään 26.8.2024 klo 09:00 (Suomen aikaa).

Merkitse viestin otsikoksi ‘Managing Director’ ja liitä mukaan:

 • CV (sisältäen kahden suosittelijan yhteystiedot ja mahdollisen irtisanomisajan)

 • Hakemuskirje (enintään kaksi sivua, jossa kerrot mahdollisen aloituspäiväsi)

 • Ennakkotehtävä (enintään yksi sivu)

  • Kirjoita selostus kulttuuriministerille Biotaiteen seura ry:n edistämiseksi. Selitä, miten kehittäisit yhdistyksen toimintaa seuraavien neljän vuoden aikana, kenen kanssa yhdistys tekisi yhteistyötä ja miksi Biotaiteen Seuran tukeminen on kulttuurisesti ja poliittisesti tärkeää. Voit mukauttaa ennakkotehtävän omasta näkökulmastasi.


 

Haastatteluun valituille ilmoitetaan 30.8.2024 mennessä, ja haastattelut pidetään syyskuun 2024 alussa joko toimistossamme Helsingissä tai Zoomin välityksellä.

Lisätietoja tehtävästä ja roolista saat ottamalla yhteyttä nykyiseen toiminnanjohtaja Piritta Puhtoon (suomeksi tai englanniksi, piritta.puhto@bioartsociety.fi) tai taiteelliseen johtajaan Yvonne Billimoreen (englanniksi, yvonne.billimore@bioartsociety.fi).


 

Biotaiteen seurasta

Biotaiteen seuran ydintehtävä on luoda monialaista dialogia taiteen ja tieteen ammattilaisten sekä yleisön välille. Se järjestää biologiaan, ekologiaan ja biotieteisiin keskittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Yhteistyössä Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman kanssa seura fasilitoi residenssi- ja koulutusohjelma Ars Bioarcticaa, jonka fokuksessa on subarktinen ympäristö. Lisäksi seura koordinoi Tokyo Art & Science Research -residenssiohjelmaa yhdessä BioClub Tokyon ja Suomen Japanin instituutin kanssa. Biotaiteen seura perustettiin toukokuussa 2008 ja sillä on tällä hetkellä yli 150 jäsentä Suomesta ja muista maista. Biotaiteen seura työllistää tällä hetkellä neljä työntekijää: toiminnanjohtajan, taiteellisen johtajan, tuotantopäällikön sekä viestintäpäällikkö-residenssikoordinaattorin.

Yhdistys arvostaa avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja uteliaisuutta ja pyrkii edistämään niin ympäristöllistä kuin ekologista kestävyyttä.

Voit lukea lisää projekteistamme nettisivuiltamme, näihin lukeutuvat muun muassa: Ars Bioarctica -residenssiohjelma, Rewilding Cultures (2022–2026) Luova Eurooppa -yhteistyöhanke sekä kansainvälinen yhteistyöhanke deCYPher (2023–2027). 

--


 

We are looking for a permanent Managing Director starting from October 2024 or as agreed. We offer a diverse role at the helm of a respected and widely networked international association. As the Managing Director of the Bioart Society, you will work amidst a wide range of practitioners from the fields of arts & science, contemporary art, science & technology and environmental humanities. The position offers a unique view to the international art world.

We are seeking a professional who is interested in strategically developing the Society's operations in the long-term in line with the association's values. The goals for the coming years include stabilising the society's activities in our project space SOLU Space in Helsinki, planning new projects with international partners, and strengthening the association's finances. You will work in close collaboration with the Artistic Director to link the operational management with the artistic vision and will be supported by a committed board and a knowledgeable team.


 


ATTRIBUTES AND EXPERIENCE


 

Essential

 • Interest in promoting the value of contemporary art practice, particularly the field of arts & science

 • Previous experience of arts management (incl. fundraising, budgeting and financial management, and reporting & evaluation)

 • Responsible and proactive leader, with experience of managing a team

 • Experience on art or event production

 • A collaborative team member with a hands-on approach to producing the association's activities

 • Ability to build partnerships locally, nationally and internationally

 • Excellent oral and written skills in English and Finnish and/or Swedish.(Society's working language is English)

 • Enjoys working with people


 

Desirable

 • Experience and knowledge of working with Nordic and EU funding programmes

 • Knowledge and understanding of the field of art & science

 • Experience of high level funding bids

 • HR experience

 • Technical and practical production understanding


 

WHAT WE OFFER

The position is 80% (4 full days) with the possibility of starting 40% the first 2 months. The employment begins earliest in October. Working hours are flexible. The job includes occasional evening and weekend work, as well as occasional business trips. The salary is 2900 euros gross monthly (based on a gross full-time salary of 3625 per month). The position is permanent, with a probationary period of 3 months. Our office is located in Helsinki.

Bioart Society offers a professional and caring working environment, and an inspiring, welcoming and committed community as well as a network of local and international partners.


 

HOW TO APPLY

Please send your application to yvonne.billimore@bioartsociety.fi by 26th August 2024 by 09:00 (EEST).

Please title your message ‘Managing Director’ and include

 • CV (with contact details for two references and any relevant notice period)

 • A cover letter (max. two pages, including your start date availability)

 • Pre-task (max. one page)

  • Write an explanation to the Minister of Culture to promote Bioart Society. Explain to the minister how you would develop the association's activities over the next four years, with whom the Society would collaborate, and why supporting the Bioart Society is culturally and politically important. You can adapt the pre-task according to your own perspective.


 

Candidates selected for interviews will be notified by 30th August 2024. The interviews will be held in September 2024, either live in our office in Helsinki or via Zoom.

To discuss the role and for further information contact the current Managing Director Piritta Puhto / piritta.puhto@bioartsociety.fi or the Artistic Director Yvonne Billimore / yvonne.billimore@bioartsociety.fi.ABOUT BIOART SOCIETY

Bioart Society is a Helsinki-based association developing, producing and facilitating activities around art and natural sciences with an emphasis on biology, ecology and life sciences.Bioart Society was established in May 2008 and currently has over 150 members from Finland and other countries. Bioart Society has a core staff of four: Managing Director, Artistic Director, Communications Manager / Residency Coordinator and Production Manager.

Bioart Society facilitates a variety of workshops, exhibitions, residencies and field laboratories with various partners. Established residency programmes include Ars Bioarctica in the Kilpisjärvi Biological Station and the Tokyo Art & Science Research residency in Japan. Other established initiatives include Field_Notes, a field laboratory taking place in Kilpisjärvi biannually. Lately, the association's operations have been defined by multi-year collaboration projects with other European associations working with art and culture.

As an association, we value openness, equality and curiosity, and aim to work in ways which promote both environmental and social sustainability.

You can read more about our current projects and activities on our website: including our Ars Bioarctica residency program, Rewilding Cultures (2022–2026) Creative Europe collaboration project, and the international collaboration project deCYPher (2023–2027).