Press release

TICK TALKs – puhetta punkeista

24 February, 2021
Download as PDF

TICK TALKs – puhetta punkeista

Tänä keväänä taiteilijat Laura Beloff ja Kira O’Reilly luotsaavat TICK TALKs -nimistä keskustelusarjaa, jossa he yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa keskustelevat punkeista, niiden kantamista taudinaiheuttajista sekä seurauksista, joita punkkien leviämisellä on ihmisille ja muille lajeille.

Taiteen kontekstissa puutiaisia ja niihin liittyviä ilmiöitä on tarkasteltu varsin vähän – huolimatta siitä että punkkien määrä on viime vuosikymmenten aikana kasvanut huomattavasti ja tietoisuus punkeista ja niiden ihmisiin levittämistä taudeista on lisääntynyt. TICK TALKs on jatkoa Beloffin ja O’Reillyn TICK ACT -projektille, joka käynnistyi vuonna 2019 Koneen säätiön pilottirahoituksella.

Englanninkieliset TICK TALKs -keskustelut julkaistaan Biotaiteen seuran verkkosivulla 24.2. alkaen. Ensimmäisessä keskustelussa nimeltä Questing Ticks Beloff ja O’Reilly saavat vieraakseen tutkija Jani Sormusen Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä. Keskustelunaiheisiin lukeutuvat Sormusen kaupunki- ja luontoympäristöissä tekemä punkkitutkimus, puutiaisten kantamat taudinaiheuttajat sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta muuttuvat ympäristöt. Lisäksi puhutaan puutiaistutkimuksen kenttätyömenetelmistä sekä historiasta Suomessa.

TICK TALKs on erityisen ajankohtainen alkuvuodesta 2021, kun pohjoisen pallonpuoliskon kevät jälleen lähestyy ja ennalta-arvaamaton maailmanlaajuinen pandemia aiheuttaa huolta tartunnoista ja niiden aiheuttamista liikkumisrajoituksista. Yhtä lailla meidän on opittava elämään yhä laajemmalle levittäytyvien punkkipopulaatioiden läheisyydessä, mikä myöskin edellyttää uusia asenteita ja sopeutumista sekä rutiinien uudelleentarkastelua.

Taiteellisena produktiona luotu keskustelusarja muodostaa kokoelman pohdintoja sekä arkiston, jossa Beloff ja O’Reilly syventyvät erityisen kiinnostavina pitämiinsä aiheisiin. Keskusteluja voi kuunnella haluamassaan järjestyksessä; niiden aiheet, asiantuntijuudet ja merkitykset risteytyvät monin paikoin.

- -

Laura Beloff on kansainvälisesti tunnettu taiteilija ja tutkija, joka työskentelee taiteen, teknologian ja tieteen risteyksissä. Hän toimii Aalto-yliopiston taiteen laitoksen professorina ja johtaa Visual Culture, Curating and Contemporary Art (ViCCA) -maisteriohjelmaa.

Kira O’Reilly on Helsingissä työskentelevä irlantilainen taiteilija. Hänen monitaiteellinen ja muotoja rikkova praktiikkansa yhdistelee esitystä, installaatiota, bioteknisiä käytäntöjä ja kirjoitusta ja tuottaa uusia spekulatiivisia tulkintoja kehosta.

TICK TALKs on osa eurooppalaista Biofriction-yhteistyöprojektia, jonka tarkoitus on biotaiteen ja biohakkeroinnin käytäntöjen tukeminen. Biofrictionia tukee Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

- -

Biotaiteen seura edistää taiteen ja tieteen välisiä taiteellisia projekteja, herättää biotieteisiin, bioteknologiaan ja bioetiikkaan liittyvää keskustelua, toimii kansainvälisissä taiteilijoiden ja tutkijoiden verkostoissa sekä luo ja kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Helsingin Katajanokalla sijaitseva SOLU-tila on Suomen ainoa monitaiteisiin ja -tieteisiin projekteihin erikoistunut näyttely- ja projektitila.

Lisätiedot, pressikuvat ja haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Johanna Salmela, johanna.salmela@bioartsociety.fi, puh 040-5723213

https://bioartsociety.fi/projects/biofriction/posts/tick-talks 

Kuva: Laura Beloff