Bioart Society is looking for an Artistic Director
posted by Milla Millasnoore on 15 March 2023

The Bioart Society is looking for an Artistic Director to join our nimble and merry team on a part-time basis. The work will start in early August, but the chosen candidate might need to be able to join some meetings already in June (these hours will be compensated for).

The Artistic Director will develop, plan and implement Bioart Society’s artistic program in a way that serves the Bioart Society’s members' needs, and oversee the production of the different activities, like exhibitions, seminars or workshops. The Artistic Director will be working in close-knit cooperation with all other Bioart Society staff members, but especially with our Managing Director (in Finnish ‘Toiminnanjohtaja’).

Our staff of four entails a Managing Director, a Producer and a Communications Manager / Residency Coordinator and the Artistic Director. The team may also include temporary interns. The Artistic Director reports to the Managing Director and Board. Bioart Society’s work is guided by the Board, whereas the staff is responsible for running the operation and practical matters.

We are looking for a professional who is open-minded and approachable, thrives working in a small, non-hierarchical team and wants to make an impact on the Finnish and international art and culture scene. We appreciate visionary skills and sustainable and inclusive thinking. As Bioart Society is based in Helsinki, the applicant should either be living in Finland (within a commuting distance from Helsinki) or able to relocate to Finland.

We encourage applications from candidates of diverse backgrounds.


[Suomenkielinen teksti sivun lopussa]
 

As Artistic Director your main tasks will be

 • Planning, developing and implementing the association's yearly artistic content and program

 • Managing multi-year projects and maintaining and developing international and local networks

 • Implementation of project tasks (e.g., editing a book) 

 • Production oversight and production planning with the producer 

 • Writing applications and financial reporting together with the Managing Director 

 • Supporting communications by producing and sharing material etc. 

 • Public representation of the association nationally and internationally

 • Audience development


 

What we expect from you

 • Knowledge of bioart and initiatives combining art and science 

 • Experience in working with international partners and networking skills

 • Experience with managing multi-year projects 

 • Ability to work in a fast pace environment 

 • Excellent interpersonal communication skills 

 • Proven track record of managing project budgets and fundraising

 • Ability to travel abroad to publicly represent the association

 • Excellent English


 

What is seen as an asset

 • Knowledge of the Finnish art and culture scene

 • Interpersonal networks in the art and culture field in Finland and abroad

 • Experience in Creative Europe and Horizon Europe collaboration projects

 • Knowledge of the Finnish language is seen as an asset but is not mandatory


 

About

Established in May 2008, the Bioart Society is a Helsinki-based association developing, producing and facilitating activities around art and natural sciences. During the past 15 years, the association has grown and is currently setting the tone for activities related to experimental art engaging with biology, ecology and life sciences in Europe. The focus of Bioart Society’s activities is to support artists and other practitioners operating in the field both internationally and in Finland and to promote and spread awareness of bioart and the transdisciplinary field of art & science. The association has over 130 members from Finland and other countries.

The Bioart Society facilitates yearly a variety of workshops, exhibitions, residencies and field laboratories with various partners. Established residency programmes include Ars Bioarctica in the Kilpisjärvi Biological Station and the Tokyo Art & Science Research residency in Japan. Other established initiatives include Field_Notes, a field laboratory taking place in Kilpisjärvi biannually. Lately, the association's operations have been defined by multi-year collaboration projects with other European associations working with art and culture.

As an association, we value openness, equality and curiosity, and aim to work in ways which promote both environmental and social sustainability.


 

What we offer

The position is part-time (60%). The average working hours per week are 25, which depending on the program, may fluctuate. In this sense, the workhours are flexible and support, for example, artists and practitioners who wish to continue their own practice. The salary is 2400 euros gross monthly (based on a gross full-time salary of 4000 euros per month). The working hour percentage can increase depending on the work and funding.

The Bioart Society offers a professional and caring working environment, flexible working hours and an inspiring, welcoming and committed community as well as a network of local and international partners and artists.

Please send your motivation letter (1-2 pages describing your motivation, qualifications and vision) and a CV in English by Sunday 16th April 2023, to piritta.puhto@bioartsociety.fi as two separate documents in PDF format. Please name the PDF files with Surname_Firstname and include 'Artistic Director' in your email’s subject line.

If you have any questions or need more information, please send an email to piritta.puhto@bioartsociety.fi. In your email, you can also include your phone number if you wish us to call you.


 

Selection progress

The deadline for applications is Sunday 16th April by 23:59 (Finnish time). Interviews will be conducted during April and the final selection will be made in May. 

______________________________Biotaiteen seura etsii taiteellista johtajaa


Biotaiteen seura etsii iloiseen ja eloisaan tiimiinsä osa-aikaista taiteellista johtajaa. Työ alkaa elokuun alussa, mutta on mahdollista, että valitun henkilön tulee osallistua muutamaan kokoukseen jo kesäkuussa. Kokouksiin osallistumisesta maksetaan korvaus. 

Taiteellisen johtajan vastuulla on suunnitella, kehittää ja toteuttaa Biotaiteen seuran taiteellista ohjelmaa tavalla, joka palvelee yhdistyksen jäsenten tarpeita sekä ohjata näyttelyiden, työpajojen ja muiden tapahtumien tuotantoa. Taiteellinen johtaja työskentelee yhteistyössä kaikkien yhdistyksen työntekijöiden kanssa, mutta erityisen tiivistä yhteistyöskentely on toiminnanjohtajan kanssa.

Yhdistyksellä on yhteensä neljä työntekijää, taiteellisen johtajan ja toiminnanjohtajan ohella Biotaiteen seuralla työskentelee tuottaja sekä viestintäpäällikkö-residenssikoordinaattori. Yhdistys työllistää säännöllisesti myös harjoittelijoita. Taiteellinen johtaja vastaa toiminnanjohtajalle sekä yhdistyksen hallitukselle. Biotaiteen seuran toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus ja työntekijät vastaavat yhdistystoiminnan käytännön pyörittämisestä. 

Hakemamme henkilö on avoin ja helposti lähestyttävä, nauttii työskentelystä pienessä epähierarkkisessa tiimissä ja haluaa tehdä vaikutuksen taide- ja kulttuurikenttään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Arvostamme kaukonäköisyyttä ja luovuutta sekä kestävyysajattelua. Biotaiteen seura toimii Helsingistä käsin, minkä vuoksi hakijan on asuttava Suomessa (joko pääkaupunkiseudulla tai oltava valmis matkustamaan säännöllisesti Helsinkiin) tai oltava valmis muuttamaan Suomeen.

Toivomme hakemuksia hakijoilta moninaisista taustoista.

 

Taiteellisena johtajana tehtäviisi lukeutuu

 • Yhdistyksen taiteellisen sisällön ja ohjelman vuosittainen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen

 • Monivuotisten projektien sekä kansainvälisten ja paikallisten verkostojen hallinta ja kehittäminen

 • Projektinhallinta (aiempina vuosina esim. julkaisun/kirjan toimittaminen)

 • Tapahtumatuotannon ohjaaminen ja suunnittelu yhdessä tuottajan kanssa

 • Apurahahakemusten ja loppuraporttien valmistelu yhdessä toiminnanjohtajan kanssa

 • Viestintäpäällikön tukeminen mm. markkinointimateriaalin tuotannossa

 • Yhdistyksen edustaminen paikallisesti ja kansainvälisesti

 • Yleisökehitys

   

Mitä odotamme sinulta

 • Tietoa ja ymmärrystä biotaiteesta sekä taidetta ja tiedettä yhdistelevistä hankkeista

 • Kokemusta työskentelystä kansainvälisessä työympäristössä

 • Verkostoitumiskykyä ja -osaamista

 • Kokemusta monivuotisten projektien hallinnasta

 • Kyvykkyyttä toimia ja työskennellä nopeatahtisessa työympäristössä

 • Erinomaisia kommunikointitaitoja

 • Kokemusta budjetoinnista ja varainhankinnasta

 • Mahdollisuutta matkustaa ulkomaille edustamaan yhdistystä

 • Erinomaista englannin osaamista

   

Mikä on eduksi tehtävän hoitamisessa

 • Ymmärrys ja verkostot suomalaisessa taide- ja kulttuurikentällä

 • Kokemus Luova Eurooppa ja Horizon Europe -yhteistyöhankkeista

 • Suomenkielen osaaminen nähdään etuna, mutta sitä ei edellytetä hakijalta

   

Meistä

Vuonna 2008 perustettu Biotaiteen seura on helsinkiläinen yhdistys, joka kehittää, tuottaa ja fasilitoi erilaisia taiteeseen ja luonnontieteisiin keskittyviä näyttelyitä ja tapahtumia. Kuluneen 15 vuoden aikana yhdistys on laajentanut toimintaansa ja se kuuluu nykyisin johtaviin biologiaa, ekologiaa ja biotieteitä hyödyntävän kokeellisen taiteen kentän toimijoihin Euroopassa. Toimintamme keskiössä on tiedon välittäminen biotaiteesta sekä muista poikkitaiteellisista ja -tieteellisistä hankkeista, ja näiden parissa työskentelevien taiteilijoiden tukeminen ja aseman edistäminen niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhdistyksellä on yli 130 jäsentä Suomesta ja muista maista.

Järjestämme vuosittain työpajoja, näyttelyitä, residenssejä sekä kenttälaboratorioita eri kumppaneiden kanssa. Vakiintuneita residenssiohjelmia ovat Ars Bioarctica Kilpisjärven tutkimusasemalla sekä Tokyo Art & Science Research Residency Japanissa. Vakiintuneeseen ohjelmaan sisältyy myös Kilpisjärvellä joka toinen vuosi järjestettävä Field_Notes -kenttälaboratorio. Viime vuosina yhdistyksen toimintaa ovat määrittäneet enenevissä määrin monivuotiset yhteistyöprojektit muiden eurooppalaisten taide- ja kulttuurikentän yhdistysten kanssa.

Yhdistyksenä arvostamme avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja uteliaisuutta, ja pyrimme työskentelemään tavoilla, jotka edistävät sekä ympäristöllistä että sosiaalista kestävyyttä.

 

Mitä tarjoamme

Tehtävä on osa-aikainen (60%). Keskiarvolta työtunteja kertyy viikossa 25, riippuen hieman ohjelmistosta. Työajat ovat joustavat ja sopivat esimerkiksi taiteilijoille, minkä vuoksi tehtävä sopii esimerkiksi taiteilijoille, koska työn ohella aikaa jää omien projektien edistämiseen. Kuukausittainen bruttopalkka on 2400 euroa (perustuu 4000 euron täysiaikaiseen bruttopalkkaan). Työaika voi kasvaa työtehtävien ja rahoituksen lisääntyessä.

Biotaiteen seura tarjoaa hauskat, luotettavat ja ammattimaiset työkaverit, joustavat työajat sekä inspiroivan, vastaanottavaisen ja sitoutuneen yhteisön sekä kansainvälisen taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden verkoston.

Lähetä hakemuskirjeesi (1-2 sivua, jossa kerrot miksi haet tehtävään, pätevyydestäsi sekä visiostasi yhdistyksen suhteen) sekä CV englanniksi osoitteeseen piritta.puhto@bioartsociety.fi sunnuntaihin 16.4.2023 mennessä. Nimeä PDF-tiedostot muodossa Sukunimi_Etunimi ja sisällytä sähköpostin viestikenttään “Artistic Director”.

 

Rekryprosessi

Hakemusten tulee olla perillä sunnuntaihin 16.4.2023 klo 23.59 mennessä. Haastattelut järjestetään huhtikuussa ja lopullinen valinta tehdään toukokuussa.

Photo / kuva: Hannah Imlach